Kildegården Plantage

Salg af juletræer
Fæld selv
Rødgran (uanset størrelse): 100 kr.
Priser og typer af træer
Vi modtager kontanter eller MobilePay
Vi modtager ikke Dankort el. andre betalingskort!
Nordmannsgran (uanset størrelse): 150 kr.
Nobelis (uanset størrelse): 150 kr.
     
....